"Angie, Just a quick note to tell you how much we enjoyed our trip. The trek was wonderful, and your operator did a great job with meals, setting up camp, and guiding us. Thanks so much for all of your help, advice and assistance." in 1 reviews more
"Hi Yenseng, Thank you so much for arranging such an amazing trip for me and my mom. It was my first time in south america, and i am already in love with the city and the people. We had a wonderful time exploring the city ourselves in conjunction to all …" in 1 reviews more
"Good Job Eurent!" in 1 reviews more
Hur ser Stockholm ut om 30 år och vad kan vi göra idag för att påverka framtiden i positiv riktning? Färgfabrikens stora utställning Urban Turntable ställer frågorna: Hur kommer vi att bo, jobba, leva, umgås och färdas år 2036? Alla är välkommna att ta del av resultaten, kommentera och debattera. Färgfabriken arrangerar även seminarier och diskussioner utifrån fem teman. Läs mer.

ADDITIONAL INFORMATION

Postbox 7542
Stockholm 103 93
SE

Advertisement

Contact us

  • icon
    Travelindex
    Interconnecting the data that runs tourism
  • icon